Executive Car Service
in Bucharest, Romania

Learn More

Real-Time Notifications

Receive automated status updates through SMS text, email, or flight deck data link

GPS Location Visibility

Track your Certified Driver with dynamic, real-time GPS Maps

Threat Monitoring

Over 500 million pieces of breaking news analyzed daily in the name of client safety

THIS IS AN ELEVATED RISK MARKET

Please be aware that in markets deemed by the U.S. State Department to be of elevated risk, we partner with Groundwork to ensure that we can fully deliver against our safety and service standards. Groundwork provides a more advanced security solution focused on ground travel risk mitigation appropriate to such areas. Learn more about this partnership.

Explore Bucharest, Romania

Our certified private drivers know Bucharest, Romania inside and out, allowing them to effortlessly navigate the city’s challenges and deliver you to your destination on time. They’re as attuned to your comfort as they are your safety, creating relaxed, stress-free and confidential spaces where you can conduct business on-the-go.

Getting Around In Bucharest, Romania

Need to get around Bucharest, Romania? Familiarize yourself with the following transit options and municipalities:

Airports

  • BBU – Băneasa International Airport
  • OTP – Henri Coanda

Cities

  • Adunații-Copăceni
  • Adâncata
  • Afumaţi
  • Alexeni
  • Alunișu
  • Anghelești
  • Antofiloaia
  • Aprozi
  • Armăşeşti
  • Arțari
  • Baloteşti
  • Balta Doamnei
  • Balta Neagră
  • Bechinești
  • Belciug
  • Belciugatele
  • Berceni
  • Bila
  • Bilciureşti
  • Bițina-Ungureni
  • Boldeşti
  • Bolintin Deal
  • Bolintin Vale
  • Bolovani
  • Borănești
  • Boteni
  • Botoroaga
  • Bragadiru
  • Braniştea
  • Brazii
  • Brazii de Jos
  • Brazii de Sus
  • Brezoaia
  • Brezoaiele
  • Broșteni
  • Brâncoveanu
  • Brăneşti
  • Brăniștari
  • Brătești
  • Brăteștii de Jos
  • Bucharest
  • Buciumeni
  • Bucuresti
  • Bucşani
  • Buda
  • Budeni
  • Budeşti
  • Buftea
  • Bujoreanca
  • Bulbucata
  • Bungetu
  • Buriaș
  • Butimanu
  • Buturugeni
  • Bâcu
  • Bâldana
  • Bâra
  • Băleni Sârbi
  • Bălteni
  • Băltița
  • Bălăceanca
  • Bălănești
  • Băneasa
  • Bănești
  • Bărbuceanu
  • Bărbulești
  • Bărcăneşti
  • Bărăitaru
  • Bătești
  • Carapancea
  • Casota
  • Cazaci
  • Cernica
  • Cheșnoiu
  • Chiajna
  • Chirculești
  • Chiriacu
  • Chirnogi
  • Chiroiu-Satu Nou
  • Chiroiu-Ungureni
  • Chitila
  • Ciocârlia
  • Ciocănari
  • Ciocăneşti
  • Ciofliceni
  • Ciolpani
  • Cioranii de Jos
  • Cioranii de Sus
  • Ciorogârla
  • Ciuani
  • Ciupelnița
  • Clejani
  • Clinceni
  • Clătești
  • Coada Izvorului
  • Cocani
  • Coceana
  • Cocorăștii Colț
  • Cocorăștii Grind
  • Cojasca
  • Cojești
  • Colacu
  • Colibaşi
  • Colțu de Jos
  • Comana
  • Comoara
  • Condeești
  • Conțești
  • Copaciu
  • Copăceni
  • Corbeanca
  • Corbii Mari
  • Corbu
  • Cornetu
  • Corneşti
  • Corni
  • Cornu de Jos
  • Cornu de Sus
  • Cornăţelu
  • Cosoba
  • Coteni
  • Cotorca
  • Cozieni
  • Coşereni
  • Coșoaia
  • Coțofanca
  • Creața
  • Crevedia
  • Crevedia Mare
  • Crevedia Mică
  • Crevenicu
  • Crețești
  • Crețu
  • Crețuleasca
  • Cristeasca
  • Crivina
  • Crivăț
  • Crivățu
  • Crovu
  • Crucea de Piatră
  • Crângași
  • Crânguri
  • Cucuieți
  • Cucuruzu
  • Cupele
  • Curcani
  • Curcubeu
  • Cuza Vodă
  • Câmpurelu
  • Cândeasca
  • Căciulați
  • Căldăraru
  • Călugăreni
  • Călăreți
  • Cămineasca
  • Cărbunari
  • Cărpenișu
  • Căscioarele
  • Cătrunești
  • Cătunu
  • Cățelu
  • Daia
  • Dascălu
  • Dealu
  • Decindea
  • Dimitrie Cantemir
  • Dobra
  • Dobreni
  • Dobroeşti
  • Domnești
  • Domneşti-Sârbi
  • Dorobanțu
  • Dragomirești-Deal
  • Dragomireşti-Vale
  • Dridu
  • Dridu-Snagov
  • Drăgoești
  • Drăgoeşti-Snagov
  • Drăgăneasca
  • Drăgănescu
  • Drăgăneşti
  • Drăgăneşti-Vlaşca
  • Dudu
  • Dumbrăveni
  • Dumitrana
  • Dâmbovicioara
  • Dârvari
  • Dârza
  • Dărăşti-Ilfov
  • Dărăști-Vlașca
  • Falaștoaca
  • Fierbinţi-Târg
  • Fierbinții de Jos
  • Fierbinții de Sus
  • Finta Mare
  • Finta Veche
  • Florești
  • Florica
  • Frasinu
  • Frumuşani
  • Fundeni
  • Fundulea
  • Fusea
  • Fânari
  • Fântânele
  • Făcău
  • Gagu
  • Gheboaia
  • Ghergani
  • Gherghiţa
  • Ghermănești
  • Ghimpați
  • Ghinești
  • Ghioldum
  • Ghionea
  • Glina
  • Glodeanu-Sărat
  • Goleasca
  • Gorgota
  • Gorneni
  • Gostilele
  • Gostinari
  • Gostinu
  • Goştinari-Văcăreşti
  • Greaca
  • Grecii de Jos
  • Gruiu
  • Grădinari
  • Grădiştea
  • Grădiștea
  • Gulia
  • Gura Crivățului
  • Gura Şuţii
  • Gurbăneşti
  • Găiseanca
  • Găiseni
  • Gălbinași
  • Gămănești
  • Găneasa
  • Hagiești
  • Hagioaica
  • Heleșteu
  • Herăști
  • Hobaia
  • Hodărăști
  • Hotarele
  • Hulubești
  • Hăbeni
  • Hăbud
  • Hătcărău
  • Ianculești
  • Iazu
  • Ibrianu
  • Icoana
  • Iepureşti
  • Ileana
  • Ilfoveni
  • Independența
  • Islaz
  • Isvoarele
  • Izvoarele
  • Izvorani
  • Izvoru
  • Jilava
  • Jilavele
  • Joiţa
  • Lacu Turcului
  • Letca Nouă
  • Letca Veche
  • Lilieci
  • Lipia
  • Livedea
  • Lucianca
  • Ludăneasca
  • Luica
  • Lunguleţu
  • Lupăria
  • Maia
  • Malamuc
  • Malu Roșu
  • Malu Spart
  • Manasia
  • Manolache
  • Mataraua
  • Mavrodin
  • Mereni
  • Merenii de Jos
  • Merenii de Sus
  • Meri
  • Merii Petchii
  • Micșunești-Moară
  • Micșuneștii Mari
  • Mihai Bravu
  • Mihai Vodă
  • Mihăileşti
  • Milcovățu
  • Miloșești
  • Mircea Vodă
  • Mironești
  • Miroslăvești
  • Mirău
  • Mitreni
  • Miulești
  • Moara
  • Moara Domnească
  • Moara Nouă
  • Moara Vlăsiei
  • Mogoșești
  • Mogoşoaia
  • Moldoveni
  • Movila
  • Movileanca
  • Moviliţa
  • Moșteni
  • Mânăstirea
  • Mârşa
  • Măgurele
  • Măgureni
  • Măineasca
  • Măneşti
  • Mărcești
  • Măriuța
  • Mărunțișu
  • Naipu
  • Nana
  • Neajlovu
  • Negoești
  • Nenișori
  • Niculești
  • Novaci
  • Nucet
  • Nuci
  • Obedeni
  • Odobeşti
  • Odăile
  • Ogrezeni
  • Olari
  • Olarii Vechi
  • Ologeni
  • Olteni
  • Olteniţa
  • Oreasca
  • Orăști
  • Ostratu
  • Otopeni
  • Palanca
  • Pantelimon
  • Pasărea
  • Patru Frați
  • Periş
  • Perșinari
  • Perșunari
  • Petrești
  • Petru Rareș
  • Petrăchioaia
  • Piatra
  • Pietrele
  • Pietroșani
  • Piorești
  • Piscu
  • Pisculești
  • Pitaru
  • Piteasca
  • Pițigaia
  • Plopu
  • Plopșoru
  • Plumbuita
  • Plătăreşti
  • Podari
  • Podișor
  • Podu Corbencii
  • Podu Cristinii
  • Podu Doamnei
  • Podu Ilfovățului
  • Podu Pitarului
  • Podu Popa Nae
  • Podu Rizii
  • Podu Văleni
  • Poenari
  • Poenari-Burchi
  • Poiana
  • Poiana lui Stângă
  • Poienarii Apostoli
  • Poienarii Vechi
  • Poienarii-Rali
  • Poienița
  • Polcești
  • Popești
  • Popeşti-Leordeni
  • Postârnacu
  • Postăvari
  • Potigrafu
  • Potlogi
  • Poșta
  • Preasna
  • Predești
  • Priboiu
  • Prim Decembrie
  • Produleşti
  • Progresu
  • Prunaru
  • Prundu
  • Pruni
  • Puchenii Mari
  • Puchenii Mici
  • Puchenii Moșneni
  • Puieni
  • Pușcași
  • Puțu Greci
  • Pădureni
  • Pădurișu
  • Racovița
  • Radovanu
  • Radu Vodă
  • Roata Mică
  • Roata de Jos
  • Românești
  • Roșiori
  • Roșu
  • Rudeni
  • Runcu
  • Râfov
  • Răcari
  • Rădulești
  • Răsimnicea
  • Răsuceni
  • Răzoarele
  • Rățoaia
  • Sadina
  • Samurcași
  • Satu Nou
  • Satu de Sus
  • Schitu
  • Sector 1
  • Sector 2
  • Sector 3
  • Sector 4
  • Sector 5
  • Sector 6
  • Serdanu
  • Sfântu Gheorghe
  • Sicrita
  • Siliștea Snagovului
  • Sineşti
  • Singureni
  • Sintești
  • Sitaru
  • Slobozia
  • Slobozia Moara
  • Slătioarele
  • Snagov
  • Sohatu
  • Solacolu
  • Stejaru
  • Sterea
  • Stoeneşti
  • Stoenești
  • Stâlpu
  • Stăncești
  • Stănești
  • Surlari
  • Suseni
  • Suseni Socetu
  • Săbiești
  • Săbăreni
  • Săcele
  • Săftica
  • Sălciile
  • Sălcioara
  • Sălcuța
  • Săndulița
  • Săruleşti
  • Sărulești-Gară
  • Sătucu
  • Săvești
  • Tamași
  • Teiușu
  • Teișori
  • Tinosu
  • Titu
  • Tomșani
  • Toporu
  • Trestieni
  • Trestienii de Jos
  • Tufani
  • Tunari
  • Tutrakan
  • Tânganu
  • Tântava
  • Târgşoru Vechi
  • Târnava
  • Tămădău Mare
  • Tămădău Mic
  • Tăriceni
  • Tărtăşeşti
  • Tătărăi
  • Uiești
  • Ulmi
  • Ungureni
  • Urziceanca
  • Urziceni
  • Uzunu
  • Vadu Anei
  • Vadu Lat
  • Valea Bisericii
  • Valea Bujorului
  • Valea Cireșului
  • Valea Dragului
  • Valea Plopilor
  • Valea Popii
  • Valea Roșie
  • Valea Stânii
  • Valter Mărăcineanu
  • Varlaam
  • Varnița
  • Vasilaţi
  • Videle
  • Vidra
  • Vizurești
  • Vlad Țepeș
  • Vlașin
  • Vlădiceasca
  • Vlăiculești
  • Vlăsceni
  • Voluntari
  • Vânători
  • Vânătorii Mari
  • Vânătorii Mici
  • Vârteju
  • Văceni
  • Vărăşti
  • Zboiu
  • Zidurile
  • Zorile
  • Zurbaua
  • Zădăriciu
  • Zănoaga
  • Șanțu Florești
  • Țegheș
  • Șeinoiu
  • Șindrilița
  • Şirna
  • Şoldanu
  • Ștefeni
  • Ştefăneştii de Jos

For an executive car service that focuses on service, safety, and discretion, consider Savoya. Our team is standing by whether you need our trusted drivers for a specific point-to-point trip, a period of time as directed by you, or for a longer duration spanning multiple days. Sit back, relax, and arrive at your destination feeling refreshed and ready to take on whatever the day holds.

Discover How We Can Help You

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.